Čtvrtek 22. Února 2018

Časté dotazy

Kdo jsou největší účastníci FOREX trhu?

Deutsche Bank … 20,96%

UBS AG … 14,58%

Barclays Cupital … 10,45%

Royal B. of Scotland … 8,19%

Citigroup … 7,32%

JPMorgan … 5,43%

HSBC… 4,09%

Goldman Sachs … 3,35%

Credit Suisse … 3,05%

BNP Paribas … 2,26%

Podle průzkumu „Euromoney“ 10 největších obchodníků z měnami obsáhne zhruba 80% objemu celého trhu.


Co jsou investiční nástroje - dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu?

a) investiční cenné papíry,

b) cenné papíry kolektivního investování,

c) nástroje peněžního trhu,

d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje.

e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,

f) finanční rozdílové smlouvy,

g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,

h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,

i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,

j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,

k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

Jaké jsou nejobchodovanější akcie na New Yorkské burze NYSE?

3M (konglomerát)

American Express (úvěrové služby)

Apple (telekomunikace)

Boeing (letectví/zbrojařství)

Caterpillar (zemědělské a stavební stroje)

Chevron (ropa a zemní plyn)

Cisco Systems (počítačové sítě)

Coca-Cola (nápoje)

DuPont (chemikálie)

ExxonMobil (ropa a zemní plyn)

General Electric (konglomerát)

Goldman Sachs (bankovnictví, finanční služby)

Home Depot (síť obchodů)

Intel (polovodiče)

IBM (počítačové systémy)

Johnson & Johnson (spotřební a zdravotnické zboží)

JPMorgan Chase (finanční služby)

McDonald's (restaurant franchise)

Merck (léčiva)

Microsoft (software)

Nike (obuv, oblečení)

Pfizer (léčiva)

Procter & Gamble (spotřební zboží)

Travelers (pojišťovnictví)

UnitedHealth Group (zdravotnictví)

United Technologies (konglomerát)

Verizon Communications (telekomunikace)

Visa (finanční služby)

Wal-Mart (obchodní řetězec)

Walt Disney Company (zábava)

Jaká je struktura poplatků na burze v USA?

Poplatky za obchodování v USA jsou nastaveny fixně.

Poplatek za obchod do 100 kusů akcií (včetně): 7,95 USD

Poplatek za obchod nad 100 kusů akcií: 9,95 USD

Poplatky v USA se odvíjí podle:

způsobu podání pokynu

počtu zobchodovaných cenných papírů

poplatku dozorovým orgánům

explicitní volby ECN

kompletní ceníky služeb

Poznámka:

Poplatky dozorovým orgánům SEC (Security Exchange Commission) a NASD (Trading Activity Fee) jsou účtovány pouze v případě prodeje cenných papírů a jejich výše je ovlivněna zejména množstvím prodávaných kusů (jejich přesnou výši naleznete v Příloze ceníku základních služeb, bod (C) Cenné papíry v USA).

Poplatek ECN (Electronic Communication Network) je účtován pouze v případě, že si investor sám explicitně vybere ECN na které bude pokyn směřován (přesnou výši poplatku naleznete v Ceníku základních služeb, bod (C) Trhy cenných papírů v USA).

Příklad výpočtu poplatků

Níže naleznete příklady zpoplatnění obchodu s cennými papíry na mimoburzovním trhu OTC (Over-The-Counter), a regulovaných trzích ve Spojených státech amerických.

Mezi specifika amerického trhu patří skutečnost, že pomocí symbolických poplatků účtovaných pouze při prodeji cenných papírů je financováno fungování SEC (regulátor kapitálového trhu v USA) a organizace FINRA (Úřad pro regulaci finančního odvětví).

Jaké jsou nejdůležitější komoditní burzy?

USA

 CME (Chicago Mercantile Exchange), www.cme.com

CBOT (Chicago Board of Trade), www.cbot.com

NYMEX (New York Mercantile Exchange), www.nymex.com

NYBOT (New York Board of Trade), www.nybot.com

Ostatní

Komoditní burza Praha, www.kbp.cz

London International Financial Futures Exchange (LIFFE) - http://www.liffe.com

Kansas City Board of Trade - http://www.kcbt.com

London Metal Exchange (LME) - http://www.lme.co.uk

Eurex - http://www.eurexchange.com

Minneapolis Grain Exchange - http://www.mgex.com

Sydney Futures Exchange (SFE) - Australia - http://www.sfe.com.au

Tokyo Grain Exchange - http://www.tge.or.jp/index.html

Hong Kong Futures Exchange (HKFE) - http://www.hkfe.com

International Petroleum Exchange (IPE) - London - http://www.ipe.uk.com

Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE) - http://www.tiffe.or.jp

New York Cotton Exchange (NYCE) - http://www.nyce.com

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) - http://www.tocom.or.jp

Singapore Commodity Exchange Limited (SICOM) - http://www.sicom.com.sg

Korean Futures Exchange - http://www.kofex.com

European Warrant Exchange - http://www.euwax.de

MEFF Village - http://www.meff.es

Osaka Mercantile Exchange (OME) - Japan - http://www.osamex.com/index_e.html

New Zealand Futures and Options Exchange (NZFOE) - http://www.nzfoe.co.nz

RedMetor.com - http://www.redmeteor.com

Coffee Exchange - http://www.coffee-exchange.com

Belfox - http://www.belfox.be/UK/L2/L2indUK.html

Istanbul Gold Exchange - http://www.iab.gov.tr/english/indexen.htm

International French Futures and Options Exchange (MATIF) France - http://www.matif.fr/indexE4.htm

Yokohama Commodity Exchange (Y-COM) - Japan - http://www.y-com.or.jp/english/index_e.htm

Australian Wine Exchange (AWX) - http://www.awx.com.au

Bombay Commodity Exchange Ltd - http://www.booe.org

Australian Macadamia Xchange - http://www.amxchange.com.au

Jaký je harmonogram burzovního dne na Burze cenných papírů Praha?

Harmonogram burzovního dne

Obchodní režim - kontinuální obchodování

8:00-8:50 Předobchodní fáze (sběr objednávek)

8:50-9:00 Aukce úvodní

9:00-16:20 Kontinuál - činnost tvůrců trhu

16:20-16:30 Aukce závěrečná

9:00-16:30 Průběžný výpočet indexu PX

16:30-17:00 Poobchodní fáze (sběr objednávek pro další den)

17:15 Zveřejnění výsledků - Kurzovní lístek

17:15-20:00 Stahování výsledků

Jaké se platí poplatky na Burze cenných papírů Praha?

Vzorové poplatky český obchodník

Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu.

Poplatky obchodníka:

0,35 % z objemu obchodu (min. 40 Kč - max. 1.190 Kč).

Poplatky trhu:

v případě cenných papírů u nichž OBCHODNÍK vykonává činnost tvůrce trhu (např. AAA Auto, CETV, ČEZ, Erste Group Bank, Fortuna, KB, NWR, Orco, Pegas Nonwovens, Telefónica C.R., Unipetrol, VIG) je poplatek 0,01 % z objemu obchodu (min. 10 Kč - max. 4.000 Kč)

v případě ostatních cenných papírů je poplatek 0,04 % z objemu obchodu (min. 10 Kč - max. 4.000 Kč)

Příklad nákupu akcií společnosti ČEZ:

Množství: 100 kusů akcií

Cena za kus: 700 Kč

Objem obchodu: 70.000 Kč

Poplatek obchodníka: 245 Kč

Poplatek trhu: 7 Kč (min. 10 Kč)

Celkový poplatek: 255 Kč

Jaká jsou rizika obchodování?

Při obchodování vzniká několik potenciálních rizik pro investora:

Tržní riziko

- jedná se o riziko ztráty ze změny tržních cen. Tomuto riziku jsou vystaveny obecně všechny cenné papíry.

Měnové riziko

- podléhají mu všechny akcie, se kterými se obchoduje na zahraničních trzích v cizí měně. Při poklesu cizí měny vůči měně domácí mohou investoři utrpět ztrátu i při neměnné tržní hodnotě akcie.

Inflační riziko

- spočívá v trvalém znehodnocení peněz, kterému v různé míře podléhá každá měna.

Likvidní riziko

- riziko, při kterém hrozí, že titul nebude dost likvidní, tzn. že nebude možné hned nebo v dohledné době převést cenné papíry zpět na peněžní prostředky.

Akcie báze indexu Dow Jones Industrial Average

Aktuální struktura roku 2015

 1. 3M, MMM – konglomerát,

 2. American Express, EXP - úvěrové služby

 3. Apple, APPL - telekomunikace

 4. Boeing, BA - letectví/zbrojařství

 5. Caterpillar, CAT - zemědělské a stavební stroje

 6. Chevron, CVX - ropa a zemní plyn

 7. Cisco Systems, CSCO - počítačové sítě

 8. Coca-Cola, KO - nápoje

 9. DuPont, DD - chemikálie

 10. ExxonMobil (ropa a zemní plyn)

 11. General Electric, GE - konglomerát

 12. Goldman Sachs, GS bankovnictví, finanční služby

 13. Home Depot, HP - síť obchodů

 14. Intel. INTC - polovodiče

 15. IBM, IBM - počítačové systémy

 16. Johnson & Johnson, JNJ - spotřební a zdravotnické zboží

 17. JPMorgan Chase, JMP - finanční služby

 18. McDonald's, MCD - restaurant franchise

 19. Merck, MRK - léčiva

 20. Microsoft, MSFT - software, 383 599,80 mil.

 21. Nike, NKE - obuv, oblečení

 22. Pfizer, PFE - léčiva

 23. Procter & Gamble, PG - spotřební zboží

 24. Travelers, TRV - pojišťovnictví

 25. UnitedHealth Group, UNH - zdravotnictví

 26. United Technologies, UTX - konglomerát

 27. Verizon Communications, VZ - telekomunikace

 28. Visa, V - finanční služby

 29. Wal-Mart WMT - obchodní řetězec

 30. Walt Disney Company, DIS - zábavai-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.